Untitled Document

Hontianska paráda 2017

 

Od roku 1996 sa pravidelne koná v obci Hrušov. Festival priblíži dávno zabudnuté práce v roľníctve (ručné kosenie, zvážanie, mláťenie ručne alebo na mláťačke), pečenie chleba a lepníkov v tradičných kamenných peciach, mnoho dvorov s miestnymi špecialitami, veľmi veľa remeselníkov, prevažne s ukážkou tvorby, Lesnú scénu či scénu pri Vežičke. Na týchto dvoch scénach prebiehajú voľnejšie programy folkloristov z blízkeho či ďalekého okolia. Hlavným pódiom scénického programu je amfiteáter, na ktorého doskách už vystupovali telesá ako SĽUK, Lúčnica , ale aj sólisti ako napr. Ambróz. Program v piatok začína tradičným vystúpením FS z Hrušova a DFS Ragačinka, ako domácich.V Sobotu je úvod hlavného bloku venovaný prezentácii hontianskych dedín. Tento festival je výnimočný nielen dvojpodlažným amfiteátrom, ktorí symbolizuje spojenie moderného a zvykoslovného, ale aj priamymi ukážkami života sedliaka na dedine či lazoch obce Hrušov. Podujatie je rozdelené na niekoľko staníc: lazy, lesná scéna, dvory, remeselníci, vežička a amfiteáter.

18. 8. - 19. 8. 2017

Miesto konania – Hrušov.

Bližšie info...

Fotografie z minulých ročníkov...

Video z minulých ročníkov...